Koning en Koningin bieden oud-kabinetsleden Kabinet-Rutte-Asscher afscheidslunch aan

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima hebben vanmiddag de oud-ministers en oud-staatssecretarissen die deel hebben uitgemaakt van het Kabinet-Rutte-Asscher een afscheidslunch aangeboden op Paleis Noordeinde.

Het Kabinet-Rutte-Asscher bestond uit de volgende bewindslieden:
 
Ministers:

 • minister-president, minister van Algemene Zaken, de heer drs. M. Rutte
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer dr. R.H.A. Plasterk
 • minister van Buitenlandse Zaken, de heer drs. F.C.G.M. Timmermans (tot en met 17 oktober 2015), de heer drs. A.G. Koenders (vanaf 17 oktober 2014)
 • minister van Defensie, mevrouw J.A. Hennis-Plasschaert
 • minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp
 • minister van Financiën, de heer ir. J.R.V.A. Dijsselbloem
 • minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw dr. M. Bussemaker
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vice-minister-president, de heer dr. L.F. Asscher
 • minister van Veiligheid en Justitie, de heer mr. I.W. Opstelten (tot en met 9 maart 2015), de heer mr. G.A. van der Steur (vanaf 9 maart 2015 tot en met 16 januari 2017), de heer drs. S.A. Blok (vanaf 27 januari 2017)
 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw drs. E.I. Schippers
 • minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw drs. E.M.J. Ploumen
 • minister voor Wonen en Rijksdienst, de heer drs. S.A. Blok (tot en met 27 januari 2017, Wonen en Rijksdienst valt vanaf die datum onder minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

 
Staatssecretarissen:

 • staatssecretaris van Economische Zaken, de heer dr. C.J. Verdaas (tot en met 6 december 2012), mevrouw S.A.M. Dijksma (van 18 december 2012 tot en met 3 november 2015), de heer ir. M.H.P. van Dam (van 3 november 2015 tot en met 1 september 2017)
 • staatssecretaris van Financiën, de heer mr.drs. F.H.H. Weekers (tot en met 30 januari 2014), de heer ir. E.D. Wiebes MBA (van 4 februari 2014)
 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw W.J. Mansveld (tot en met 28 oktober 2015), mevrouw S.A.M. Dijksma (vanaf 3 november 2015)
 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de heer drs. S. Dekker
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw drs. J. Klijnsma
 • staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer mr. F. Teeven (tot en met 9 maart 2015), de heer mr.dr. K.H.D.M. Dijkhoff (vanaf 20 maart 2015)
 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer drs. M.J. van Rijn

RVD, nr. 29