Koning markeert realisatie A2 Maastricht en ontwikkeling Groene Loper

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander woont donderdagochtend 29 maart 2018 in Maastricht een bijeenkomst bij ter markering van het gereedkomen van A2 Maastricht en de realisatie van de Groene Loper. Hij verricht de opening van de Groene Loper. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is hierbij aanwezig.

Beeld: ©Hollandse Hoogte / Wesley de Wit
De Koning opent de Groene Loper: een groenstrook ontstaan door de realisatie van de A2 Maastricht.

De aanpassingen aan de A2, het nieuwe verkeerssysteem voor stad en regio en de bovengrondse herinrichting zijn als één totaalplan voor mobiliteit en leefbaarheid aangepakt door bewoners, weggebruikers en overheid. Door de aanleg van een dubbellaags tunnel voor personenauto’s en vrachtverkeer rijdt 80% van het verkeer voortaan een afstand van 2,5 kilometer onder Maastricht in plaats van dwars door de stad. Daardoor is midden in de stad een nieuw gebied ontstaan, dat nu wordt ontwikkeld voor wonen, werken en recreatie. De zogenoemde Groene Loper is een langgerekte bomenlaan voor voetgangers en fietsers met aan weerszijden rijstroken voor bestemmingsverkeer. Ook ontstaat er ruimte voor de bouw van nieuwe stadswoningen en appartementen. Van de wijken, die tientallen jaren werden gescheiden door de rijksweg, wordt op deze manier weer één geheel gemaakt. 
 
Tijdens zijn bezoek gaat de Koning in gesprek met vertegenwoordigers van de bestuurspartners, bouwers, maatschappelijke belangenorganisaties en omwonenden. Aansluitend verricht hij de officiële opening van de Groene Loper.
 
De werkzaamheden voor A2 Maastricht startten in 2010. Tussen 2011 en 2016 werd de tunnel gerealiseerd. Er is uiteindelijk een nieuw verkeerssysteem aangelegd over een lengte van 6 km dat naast de tunnel bestaat uit 21 ‘kunstwerken’, zoals bruggen, ecoducten en fly-overs. De doorontwikkeling van de Groene Loper duurt nog tot 2026. 

RVD, nr. 42