Prinses Margriet bij viering 75 jaar Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden is donderdagmiddag 12 april 2018 aanwezig bij de viering van het 75-jarig jubileum van de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij bij Sociëteit aan de Maas in Rotterdam.

De Prinses zal een symposium bijwonen over ‘De Complexe juridische omgeving waarin de kapitein opereert’. Na afloop neemt zij het eerste exemplaar van de jubileumuitgave van het ‘Juridisch Handboek voor de Kapitein’ in ontvangst.

De Nederlandse Vereniging voor Kapiteins ter Koopvaardij werd op 1 juli 1943 opgericht in Londen door 36 kapiteins, uit bezorgdheid over de oorlogssituatie. De Nederlandse kapiteins hadden behoefte aan cohesie en wilden een krachtige vereniging die hen kon ondersteunen in hun lastige positie. Ze zagen het als hun primaire plicht zich te blijven inspannen voor de bevrijding van het vaderland. Ondersteunen van de kapitein en opkomen voor zijn specifieke belangen is de hoofddoelstelling van de vereniging gebleven. Veel beleidsorganen vragen inmiddels de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij om advies.

Prinses Margriet is petekind van de Nederlandse koopvaardij.

RVD, nr. 52