Koning bij viering 200 jaar Maatschappij van Weldadigheid

Zijne Majesteit de Koning is vrijdagochtend 20 april aanwezig bij de viering van tweehonderd jaar Maatschappij van Weldadigheid in de kolonie Frederiksoord.

De Koning bezoekt Huis Westerbeek, waar Johannes van den Bosch in 1818 zijn plan ‘de Verhandeling’ uitwerkte.

De Maatschappij van Weldadigheid werd in 1818 opgericht door generaal Johannes van den Bosch om de armoede in stedelijke gebieden aan te pakken. De eerste proefkolonie Frederiksoord in Drenthe bood arme gezinnen huisvesting, werk, scholing en zorg. Met de invoering van de leerplicht en een ziekenfonds legde Van den Bosch de basis voor onze hedendaagse verzorgingsstaat. Landbouwkolonie Frederiksoord vormde later samen met proefkoloniën Wilhelminaoord en Willemsoord de vrije Koloniën van Weldadigheid. Van den Bosch kon zijn plan uitvoeren met steun van Koning Willem I. Prins Frederik was voorzitter en beschermheer van de Maatschappij.

Het bezoek van de Koning begint in Huis Westerbeek, waar Van den Bosch in 1818 zijn plan ‘de Verhandeling’ uitwerkte. In de voormalige Tuinbouwschool presenteren scholieren en ondernemers vervolgens nieuwe en eigentijdse initiatieven op het gebied van wonen, werken en leren, geïnspireerd op het gedachtegoed van Van den Bosch. In 2019 wordt op deze plek een academie geopend waarin deze drie functies samenkomen. Daarna woont de Koning een theatervoorstelling bij over de betekenis die de Maatschappij van Weldadigheid aan het gedachtengoed van Johannes van den Bosch wil geven. 

Frederiksoord ontwikkelt zich 200 jaar later tot een proeftuin voor sociale vernieuwing op het gebied van wonen, werken, leren en zorg.

De stichting Maatschappij van Weldadigheid heeft tot doel het erf- en gedachtengoed van Johannes van den Bosch te behouden en te ontwikkelen voor volgende generaties. Dit doet zij onder andere door het bieden van ruimte voor sociaal en duurzaam ondernemerschap. Het jubileum wordt het gehele jaar gevierd met diverse culturele activiteiten en evenementen in het gebied. 

RVD, nr. 66