Koningin Máxima bij voorjaarsvergadering Wereldbank Groep en IMF

Hare Majesteit Koningin Máxima neemt van vrijdag 20 tot en met zaterdagochtend 21 april deel aan de voorjaarsvergadering van de Wereldbank Groep (WB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington DC. Zij doet dit in haar functie van speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Koningin Máxima bij het seminar ‘Moving from Financial Access to Inclusion: Leveraging the Power of Technology’

Koningin Máxima is vrijdagochtend 20 april bij het seminar ‘Moving from Financial Access to Inclusion: Leveraging the Power of Technology’. Samen met dr. Jim Yong Kim, president van de Wereldbank Groep (WB), spreekt zij over de nieuwste uitgave van de Global Findex. Deze driejaarlijkse uitgave van de WB geeft inzicht in de mate waarin de bevolking van 144 economieën gebruik maakt van financiële diensten. Volgens de cijfers van de ‘Findex 2015’ hebben wereldwijd 2 miljard mensen nog geen toegang tot formele financiële diensten als een bank- of spaarrekening. Dit belemmert hen in hun economische groeimogelijkheden. Het gaat met name om mensen in armoedesituaties, eenmansbedrijven (in de landbouw) in ontwikkelingslanden en vrouwen. Technologische innovaties kunnen de toegang tot financiële diensten en het gebruik hiervan versnellen.

Als speciale pleitbezorger van de VN benadrukt Koningin Máxima het belang van een database als de Global Findex. Hierin staan gedetailleerde, en vergelijkbare gegevens die zijn uitgesplitst naar onder meer geslacht, leeftijd en het soort financieel product. Dit is een essentiële basis voor beleidsvorming, de ontwikkeling van innovatieve producten en strategische planning en controle. Koningin Máxima neemt tijdens het seminar ook deel aan een paneldiscussie met regeringsvertegenwoordigers en vertegenwoordigers uit de private sector. Daarnaast houdt zij bij de UN Foundation de keynote speech bij het evenement ‘Turning Data into Action: Propelling Full Financial Inclusion for Women’, georganiseerd door de Women’s Financial Inclusion Data Partnership.

Verder zijn enkele bilaterale overleggen voorzien met onder meer regeringsvertegenwoordigers en presidenten van Centrale Banken over de voortgang van inclusieve financiering in hun land. Ook heeft zij een vergadering met haar vaste klankbordgroep, de ‘Reference Group’. Hierin zijn onder meer de WB, het IMF, de Bill & Melinda Gates Foundation, de Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) en de Alliance for Financial Inclusion (AFI) vertegenwoordigd.

Koningin Máxima is in september 2009 benoemd tot speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Zij adviseert in deze functie over toegang tot financiële diensten en zet zich wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van met name lage inkomensgroepen en de MKB-sector. Sinds juni 2011 is Koningin Máxima erevoorzitter van het G20 ‘Global Partnership for Financial Inclusion’ (GPFI).

RVD, nr. 83