Koning beëdigt staatsraad in buitengewone dienst

Zijne Majesteit de Koning heeft vanmorgen op Paleis Noordeinde de heer mr. Takvor Avedissian beëdigd. De heer Avedissian is benoemd tot staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

RVD, nr. 106

Beeld: ©Rotapool / Patrick van Katwijk
De Koning beëdigt de heer mr. Takvor Avedissian.