Koning bij viering 60 jaar Benelux

Zijne Majesteit de Koning is op dinsdagmiddag 5 juni 2018 aanwezig in Brussel bij de viering van het zestigjarig bestaan van de Benelux. Ook Zijne Majesteit Koning Filip der Belgen en Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri van Luxemburg wonen de viering bij.

Voorafgaand aan het officiële programma ontmoeten de drie staatshoofden de minister-presidenten en ministers van Buitenlandse Zaken van de Benelux-landen elkaar tijdens een lunch in het Koninklijk Paleis in Brussel. De premiers zijn in de ochtend in Brussel aanwezig voor overleg tijdens de Benelux Top.*

In 1958 tekenden België, Nederland en Luxemburg het Verdrag tot de oprichting van de Benelux Economische Unie, die een verbreding en een verdieping van de economische samenwerking inhield. In 2008 werd het samenwerkingsverband herbevestigd onder de naam Benelux Unie en werd de focus op drie thema’s gelegd: Interne markt en Economische Unie, Duurzaamheid en Justitie en Binnenlandse Zaken.


RVD, nr. 128

* De Benelux Top is op verzoek van de Belgische minister-president uitgesteld. De minister-presidenten zullen daarom niet bij dit onderdeel aanwezig zijn.