Erekruis van de Huisorde van Oranje voor de heer Schulmaijer

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 5 juli 2018 het Erekruis van de Huisorde van Oranje toegekend aan drs. M.C. Schulmaijer, ministerie van Algemene Zaken.

De heer Schulmaijer heeft de leden van het Koninklijk Huis vanuit de Rijksvoorlichtingsdienst gedurende een reeks van jaren geadviseerd op het gebied van communicatie.

De onderscheiding is hem op donderdag 12 juli 2018 uitgereikt ter gelegenheid van zijn afscheid.

RVD, nr. 180