Koning bij 125-jarig jubileum The Hague Conference on Private International Law

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander is woensdagmiddag 12 september aanwezig bij de viering van het 125-jarig jubileum van The Hague Conference on Private International Law (HCCH). De intergouvernementele organisatie stelt internationale verdragen op (‘Hague Conventions’) om te komen tot uniforme internationale regelgeving. De jubileumviering vindt plaats in Theater Diligentia in Den Haag.

Koning Willem-Alexander is bij de viering van het 125-jarig jubileum van HCCH.

HCCH richt zich met name op (internationale-) civiele procedures, kinderbescherming en commerciële en financiële wetgeving. De organisatie heeft in totaal 38 Hague Conventions en andere instrumenten ontwikkeld die internationaal breed worden gedragen. Onder de belangrijkste Haagse verdragen zijn: het vergemakkelijken van het gebruik van openbare akten in het buitenland, interlandelijke adoptie en kinderontvoering. In 2019 rondt de HCCH een nieuw verdrag af over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen.

Aan de organisatie zijn 82 lidstaten verbonden. Ook de Europese Unie is lid. Daarnaast zijn 69 landen (niet-leden) verbonden aan één of meerdere opgestelde internationale verdragen door HCCH.

RVD, nr. 193