Koning bij jubileumcongres 175 jaar Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Zijne Majesteit de Koning is vrijdagochtend 5 oktober 2018 aanwezig bij het jubileumcongres ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.

De Koning is bij het jubileumcongres voor het 175-jarig bestaan van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Bij het congres ‘Notaris, met recht het mooiste beroep’ staat de veranderende rol van de notaris in de Nederlandse samenleving centraal. Sprekers zijn onder andere Herman Pleij, letterkundige, die ingaat op de rol van het (on)geschreven woord in het Nederlandse rechtsverkeer. Christian Kromme, trendwatcher technische ontwikkelingen, spreekt over de invloed van digitalisering bij het maken van contracten.
Tijdens het congres neemt de Koning het eerste exemplaar van het jubileumboek in ontvangst. Aansluitend spreekt hij met een aantal notarissen. 

De KNB behartigt de belangen van notarissen en kandidaat-notarissen in Nederland en is sinds de invoering van de Wet op het notarisambt in oktober 1999 een publiekrechtelijke beroepsorganisatie.

RVD, nr. 215