Koningin Máxima bezoekt Verenigde Naties in New York

Hare Majesteit Koningin Máxima bezoekt van maandagmiddag 24 tot en met woensdag 26 september New York ter gelegenheid van de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN). Zij doet dit in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

©Robin Utrecht
Koningin Máxima overhandigt haar jaarverslag 2018 over goede toegang tot financiële diensten aan VN secretaris-generaal Guterres.

Dinsdag 25 september neemt Koningin Máxima deel aan een door Mastercard georganiseerd ontbijt met bedrijven over de rol die zij kunnen spelen bij het verbeteren van de toegang tot financiële diensten. Veilige en betaalbare toegang tot een bank- of spaarrekening, verzekeringen, leningen en pensioenen draagt bij aan de economische en sociale ontwikkeling van mensen in armoedesituaties, aldus de Wereld Bank Groep (WB). Nog altijd kunnen 1,7 miljard volwassenen, hier geen gebruik van maken (Global Findex 2017).

Tijdens het Wereld Economisch Forum in Davos in januari jongstleden, is op uitnodiging van Koningin Máxima, het ‘CEO Partnership for Financial Inclusion’ voor het eerst bij elkaar gekomen. Dit is een informeel samenwerkingsverband van tien internationale bedrijven (Ant Financial, AXA, Bharti Airtel, Mastercard, PayPal, PepsiCo, Rabobank, Santander Bank, Telenor, Unilever). De CEO’s ervan spraken af dat zij hun kennis en ervaring op het gebied van inclusieve financiering met elkaar gaan delen en gaan samenwerken. Naast de plenaire bijeenkomst heeft Koningin Máxima bilaterale overleggen met enkele CEO’s.

In de namiddag is Koningin Máxima bij een bijeenkomst over het ‘Women Entrepreneurs Finance Initiative’ (We-Fi). Dit initiatief, onder supervisie van de WB, richt zich op betere toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers in ontwikkelingslanden. Zeventig procent van deze vrouwen kan geen betaalbare formele lening aanvragen voor het opstarten of uitbreiden van hun bedrijf. Investeren in vrouwelijk ondernemerschap gaat verder dan investeren in een succesvol bedrijf met werkgelegenheid. Uit onderzoek van de WB blijkt dat met name vrouwen hun inkomsten investeren in het welzijn en de toekomst van hun kinderen en familie. In juli 2017 hebben de leiders van de G20 in Hamburg ingestemd met de oprichting van We-Fi.

Koningin Máxima neemt tijdens de bijeenkomst deel aan een discussie onder leiding van de WB president dr. Jim Kim. Andere deelnemers zijn H.E. Reem Al Hashimy, minister voor Internationale Samenwerking van de Verenigde Arabische Emiraten en Ivanka Trump, Advisor to the President of the Unites States of America (tbc), die sinds de oprichting nauw betrokken is bij We-Fi.

Woensdag 26 september ontmoet Koningin Máxima samen met de leden van de Koninkrijksdelegatie (zie RVD-persbericht 20 september 15.15 uur) VN secretaris-generaal Guterres. Koningin Máxima informeert hem over de laatste stand van zaken van haar VN-activiteiten en biedt haar jaarverslag aan. Aansluitend heeft Koningin Máxima gesprekken met regeringsvertegenwoordigers van landen die actief zijn op het terrein van inclusieve financiering en vertegenwoordigers van centrale banken. Ook spreekt zij met de ‘Reference Group’. Koningin Máxima werkt nauw samen met deze advies- en klankbordgroep die bestaat uit internationale organisaties met specifieke kennis op het gebied van inclusieve financiering zoals de Alliantie voor Inclusieve Financiering (AFI), de ‘Better than Cash Alliance’, Bill and Melinda Gates Foundation, de Adviesgroep voor Armoedebestrijding (CGAP), het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Omidyar Network, het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) en de Wereld Bank Groep (WB). 

Koningin Máxima zet zich sinds 2009 als speciale pleitbezorger van de Verenigde Naties wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen, met inbegrip van de lage inkomensgroepen en kleine- en middelgrote bedrijven, toegankelijk te maken en hiermee hun kansen op economische en sociale ontwikkeling te vergroten. Sinds 2011 is zij erevoorzitter van het Global Platform for Financial Inclusion (GPFI) van de G20.

RVD, nr. 220