Koningin Máxima bij rondetafeldiscussie DNB over regulering technologische financiële innovaties

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdag 19 september, in haar functie van speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling bij De Nederlandsche Bank (DNB), in Amsterdam deelgenomen aan een internationale rondetafeldiscussie over de regulering van technologische innovaties in de financiële dienstverlening. 

Nieuwe technologisch toepassingen in de financiële dienstverlening bieden wereldwijd kansen aan mensen en bedrijven om gebruik te kunnen maken van financiële diensten als een bank- of spaarrekening, verzekeringen, leningen en pensioenen. Nog altijd moeten 1,7 miljard volwassenen (Global Findex 2017) het zonder stellen. Dit belemmert hen en met name kleine en middelgrote bedrijven in hun economische groei.

Technologisch innovaties brengen echter ook risico’s met zich mee. Zij vragen om nieuwe regelgeving. Op initiatief van Koningin Máxima en de president van DNB, Klaas Knot, discussieerden vertegenwoordigers van internationale regelgevende instanties als centrale banken, toezichthouders, ministeries en enkele 'fintech' bedrijven met elkaar over deze uitdagingen in de regelgeving. Ook waren enkele leden van de ‘Reference Group’ aanwezig met wie Koningin Máxima samenwerkt, o.a. de Wereld Bank Groep en het IMF. Tijdens de bijeenkomst werden er ervaringen en aanbevelingen uitgewisseld voor moderne en opkomende economieën. Ook is gesproken over het opzetten van basis principes voor regulering van financiële innovaties.  

Koningin Máxima zet zich sinds 2009 als speciale pleitbezorger van de Verenigde Naties wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen, met inbegrip van de lage inkomensgroepen en kleine- en middelgrote bedrijven, toegankelijk te maken en hiermee hun kansen op economische en sociale ontwikkeling te vergroten. Sinds 2011 is zij erevoorzitter van het Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) van de G20.  

RVD, nr. 219