Koningin Máxima aanwezig bij lancering SchuldenlabNL

Hare Majesteit Koningin Máxima is woensdagochtend 14 november 2018 in Den Haag aanwezig bij de lancering van SchuldenlabNL. De Stichting SchuldenlabNL is een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen en heeft als doel Nederland schuldenzorgvrij te maken.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©SchuldenlabNL
Koningin Máxima bij de lancering van SchuldenlabNL.

Volgens SchuldenlabNL zijn er meer dan 2 miljoen huishoudens in Nederland met betalingsachterstanden, waarvan bijna 1,4 miljoen met risicovolle of problematische schulden. De ernst, omvang en urgentie van problematische schulden wordt door publieke en private partijen onderkend. Zij investeren in (vernieuwende) preventieve en curatieve aanpakken om burgers schuldenzorgvrij te krijgen en te houden. De aanpak is effectief en de sociale impact groot, maar de huidige werkwijze van deze partijen is sterk gefragmenteerd en daardoor zeer kostbaar en tijdrovend. SchuldenlabNL gaat dit als onafhankelijk platform aanpakken door gezamenlijk te werken aan landelijke opschaling van succesvolle lokale projecten rond armoede en schulden. Doel is kwetsbare groepen schuldenzorgvrij te maken waardoor zij weer grip krijgen op hun financiële en persoonlijke situatie en zij hun toekomst weer positief tegemoet kunnen zien.

Voorafgaand aan de lancering spreken onder anderen staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, en voorzitter van SchuldenlabNL, Gerrit Zalm. Aansluitend wordt SchuldenlabNL gelanceerd door de sprekers, vertegenwoordigers van de publieke en private deelnemende partijen en Koningin Máxima.

Koningin Máxima bracht 22 februari 2018 een werkbezoek aan Schuldenlab070; een actieplatform opgericht door de gemeente Den Haag en Stichting Society Impact. De aanpak en werkwijze heeft geleid tot de oprichting van SchuldenlabNL.

RVD, nr. 268