Koningin Máxima houdt toespraak bij tienjarig bestaan van het Initiatief voor Duurzame Handel (IDH)

Hare Majesteit Koningin Máxima is donderdagochtend 15 november in de Werkspoorkathedraal in Utrecht aanwezig bij de conferentie ’The Future of Sustainable Trade’ ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Initiatief voor Duurzame Handel (IDH). Zij neemt deel aan de High Level Breakfast Meeting en houdt een toespraak. Koningin Máxima spreekt in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking houdt ook een toespraak.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Initiatief voor Duurzame Handel
Koningin Máxima houdt een toespraak tijdens de conferentie ’The Future of Sustainable Trade’.

De conferentie richt zich op het gezamenlijk uitwerken van strategieën voor duurzame handel. Deze moeten economisch rendabel zijn, bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG’s) en door meerdere partijen gebruikt kunnen worden. Deelnemers aan de conferentie zijn onder meer donoren, vertegenwoordigers van bedrijven, banken, financiële instellingen en non-profitorganisaties.

Tijdens de ontbijtbijeenkomst staat het nieuwe Farmfit Fund van IDH centraal. Dit fonds vermindert investeringsrisico van financieringsinstellingen met als doel leningen voor kleinschalige boerenbedrijven in ontwikkelingslanden mogelijk te maken. Financieringsinstellingen vinden deze doelgroep meestal te risicovol, omdat kleine boeren vaak niet beschikken over voldoende onderpand en krediethistorie, die nodig zijn voor de aanvraag van een lening. Daarnaast hebben zij vaak onregelmatige inkomsten door wisselende opbrengsten van de oogst en marktprijzen. In het Farmfit Fund is 100 miljoen euro beschikbaar. Het fonds wordt ondersteund door onder meer USAID (United States Agency for International Development), het ministerie van Buitenlandse Zaken, JDE (moederbedrijf Douwe Egberts), Mondelez en Unilever. David Nabarro, speciaal adviseur van VN secretaris-generaal voor de uitvoering van de agenda van de SDG’s is de moderator van de bijeenkomst. Naast Koningin Máxima en minister Kaag nemen ook CEO’s van multinationals en financiële instellingen deel aan de discussie.

In haar toespraak gaat Koningin Máxima onder meer in op het belang van waardeketenfinanciering (value chain finance). Dit is de financiering van activiteiten in de keten van producten en diensten bij een productie- of leveringsproces. Bij iedere stap in het proces leidt dit tot waardevermeerdering van de producten en diensten. Tijdens de bijeenkomst wordt het Farmfit Fund officieel gelanceerd. Koningin Máxima spreekt aansluitend met vertegenwoordigers van fintechorganisaties over de rol van technologie in landbouwfinanciering. Zo kan technologie een rol spelen in de opbouw van krediethistorie voor boeren en inzicht geven in het bedrijfsvoeringsproces aan boeren, afnemers en financieringsinstellingen.

IDH is opgericht in 2008 en brengt bedrijven, overheden en non-profit instellingen samen in publiek-private coalities die gezamenlijk nieuwe bedrijfsmodellen en financieringsstructuren voor duurzame productie en handel van (met name) tropische landbouwgewassen ontwikkelen. Het initiatief wordt financieel ondersteund door onder meer de Nederlandse, Deense en Zwitserse overheid.

Koningin Máxima is sinds 2009 speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. In deze functie adviseert zij de secretaris-generaal en zet zij zich wereldwijd in voor veilige en betaalbare toegang tot financiële diensten voor iedereen, met inbegrip van de lage inkomensgroepen en kleine en middelgrote bedrijven.
Sinds 2011 is zij erevoorzitter van het Mondiale Samenwerkingsverband voor Inclusieve Financiering (GPFI) van de G20.

RVD, nr. 269