Erekruis van de Huisorde van Oranje voor de heer Rellum

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 4 december 2018 het Erekruis van de Huisorde van Oranje toegekend aan de heer B. Rellum ter gelegenheid van zijn pensionering als ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het Erekruis is aan de heer Rellum toegekend vanwege zijn waardevolle bijdrage aan de voorbereidingen van diverse staatsbezoeken.

De onderscheiding is hem op maandag 17 december 2018 uitgereikt.

RVD, nr. 290