Benoeming nieuwe adjudant van de Koning

Luitenant-kolonel ing. A. Remmelzwaal MMOAS wordt bij Koninklijk Besluit met ingang van 1 januari 2019 benoemd tot Adjudant van Zijne Majesteit de Koning. Luitenant-kolonel Remmelzwaal was hiervoor werkzaam als  strategische communicatie planner bij U.S. Central Command in Tampa, Florida.

Luitenant-kolonel Remmelzwaal volgt Luitenant-kolonel vlieger S.S. Schoemaker EMSD op, die met ingang van 1 januari 2019 eervol wordt ontheven van deze functie en per gelijke datum wordt benoemd tot Adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning.

RVD, nr. 292