Reactie van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima n.a.v. tsunami in Indonesië

“De tsunami die zaterdagavond de kustbewoners aan weerszijden van de Straat van Soenda overrompelde, heeft veel slachtoffers gemaakt. Wij leven mee met alle getroffen families en zijn in gedachten bij hen en bij de hulpverleners die levens trachten te redden.”