Koningin Máxima bij bijeenkomst voor gouverneurs van centrale banken in Bazel

Hare Majesteit Koningin Máxima woont vandaag, maandag 11 maart, bij de Bank for International Settlements (BIS) in Bazel een internationale bijeenkomst bij voor gouverneurs van centrale banken. Koningin Máxima bezoekt deze ‘All Governors Meeting’ als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).  

©BIS
Koningin Máxima spreekt met gouverneurs van centrale banken over hun rol als regelgevende instantie in het verbeteren van toegang tot financiële diensten. Van links naar rechts: Klaas Knot, president De Nederlandsche Bank, Jens Weidmann, president Deutsche Bundesbank en voorzitter Raad van Bestuur van de Bank for International Settlements (BIS), Koningin Máxima en Agustin Carstens, General Manager BIS. 

Koningin Máxima gaat onder meer in op de rol van centrale banken bij het verbeteren van toegang tot financiële diensten. Nieuwe technologische toepassingen in de financiële dienstverlening (fintech) bieden wereldwijd kansen aan mensen en bedrijven om gebruik te maken van een bank- of spaarrekening, verzekeringen, leningen en elektronisch bankieren met bijvoorbeeld een ‘E-wallet’ (elektronische portemonnee). Bijna 70% van de volwassenen heeft nu wereldwijd toegang tot een bankrekening (Global Findex 2017). Dit is bijna 20% meer dan in 2011. Toch hebben nog altijd 1,7 miljard mensen geen toegang tot financiële diensten. Dit belemmert hen in hun economische groei (Wereld Bank Groep).

Technologische innovaties in financiële diensten brengen echter ook risico’s met zich mee. Zij vragen onder meer om nieuwe regelgeving. Recent heeft de UNSGSA ‘Fintech Working Group’ hierover het rapport ‘Early Lessons on Regulatory Innovation to Enable Inclusive Fintech’ uitgebracht. Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking met de University of Cambridge’s Centre for Alternative Finance en met steun van de Monetary Authority of Singapore (MAS). Koningin Máxima spreekt mede aan de hand van dit rapport met de gouverneurs over de mogelijkheden voor passende regelgeving. 

Naast de bijeenkomst heeft Koningin Máxima ook een aantal bilaterale gesprekken met gouverneurs om te praten over de stand van zaken van inclusieve financiering in hun land. 

Koningin Máxima zet zich sinds 2009 als speciale pleitbezorger voor de VN wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen, met inbegrip van lage inkomensgroepen en kleine- en middelgrote bedrijven, toegankelijk te maken en hiermee hun kansen op economische en sociale ontwikkeling te vergroten. Sinds 2011 is zij erevoorzitter van het Mondiale Platform voor Inclusieve Financiering (GPFI) van de G20.  

RVD, nr. 50