Prinses Beatrix bij 250-jarig jubileum Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden woont op zaterdagmiddag 15 juni de viering bij van het 250-jarig bestaan van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in Vlissingen bij. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van het Zeeuwsch Genootschap.

Prinses Beatrix woont de viering bij van het 250-jarig bestaan van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen werd in 1769 opgericht in Vlissingen met als doel het stimuleren van kennisoverdracht en kennisontwikkeling in Zeeland. Het Genootschap organiseert lezingen, symposia en colleges. Ook bezit zij een collectie museale voorwerpen die in bruikleen is gegeven bij diverse Zeeuwse instellingen.

Prinses Beatrix neemt het jubileumboek in ontvangst.

Tijdens de viering wordt het startschot gegeven voor de Young Energy Society Challenge, een wedstrijd die Zeeuwse jongeren uitdaagt om te komen met innovatieve, concrete en impactvolle oplossingen voor de energietransitie. Prinses Beatrix neemt het verzamelingenboek ‘Van Wijs en Waan, 250 jaar verzamelen, Zeeuws Genootschap 1769-2019’ in ontvangst. Ook spreekt zij met diverse betrokkenen bij het Genootschap en de Young Energy Society Challenge.

RVD, nr. 107