Prinses Margriet spreekt op conferentie over antimicrobiële resistentie (AMR)

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden houdt op woensdagochtend 19 juni een toespraak bij de tweede ministeriële conferentie over antimicrobiële resistentie (AMR) in Noordwijk.

Prinses Margriet houdt een toespraak bij de tweede ministeriële conferentie over antimicrobiële resistentie (AMR).

AMR is de verzamelterm voor resistentie bij micro-organismen zoals bacteriën, virussen, schimmels en parasieten, tegen medicatie die wordt ingezet om infecties te bestrijden. AMR ontstaat onder meer door verkeerd medicijngebruik, slechte preventiemethodes of door gebruik van medicijnen van lage kwaliteit.

De AMR-conferentie in Noordwijk wordt georganiseerd in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Voedsel en Landbouworganisatie (FAO) en de Wereldgezondheidsorganisatie voor Diergezondheid (OIE). Nederland is gastheer. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport en minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zitten de conferentie voor samen met de Indonesische minister van Gezondheid Nila Moeloek. 

Doel van de conferentie is om de implementatie van het Mondiaal Actieplan dat in 2015 werd aangenomen om AMR aan te pakken met ministers van gezondheid en landbouw en vertegenwoordigers van internationale organisaties tegen het licht te houden en te versnellen. Tijdens het congres worden landen die voorop lopen in de bestrijding van AMR samengebracht met landen die hierbij nog ondersteuning nodig hebben, zodat zij met elkaar op zoek kunnen gaan naar duurzame oplossingen. Deze aanpak past in de visie van een One Health Network: alleen met grensoverschrijdende internationale samenwerking is effectieve bestrijding van AMR mogelijk. 

In 2017 opende Prinses Margriet als erevoorzitter van de adviesraad van de Global Health masteropleiding van Maastricht University en McMaster University in Hamilton (Canada) al een rondetafelconferentie over een mondiale aanpak van AMR.

RVD, nr. 119