Koningin Máxima bij ‘High-Level Meeting on Financial Inclusion’ met gouverneurs van centrale banken in Bazel

Hare Majesteit Koningin Máxima is vandaag, maandag 27 mei, mede-voorzitter van de vijfde High-Level Meeting on Financial Inclusion van de Internationale Standaardisatie Organisaties en Toezichthouders in de financiële sector (SSB’s) bij de Bank for International Settlements (BIS) in Bazel, Zwitserland. Tijdens deze bijeenkomst met gouverneurs van centrale banken en vertegenwoordigers van regelgevende instanties spreekt zij over hun rol bij het verbeteren van toegang tot financiële diensten. Koningin Máxima is speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).  

Koningin Máxima spreekt in haar VN functie bij de vijfde High Level Meeting on Financial Inclusion met gouverneurs van Centrale Banken en internationale regelgevende instanties over het belang van veilige en goede toegang tot financiële diensten.

Tijdens de High-Level Meeting spreekt Koningin Máxima als mede-voorzitter onder meer over het belang van samenwerking met de SSB’s om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken en tegelijkertijd de mondiale financiële veiligheid te behouden. De SSB’s stellen richtlijnen en standaarden op voor onder andere financiële instellingen om de (financiële) integriteit van hun producten en diensten te kunnen waarborgen, bijvoorbeeld regelgeving voor banken- en verzekeringstoezicht en het voorkomen van witwaspraktijken.

Sinds 2011 woont Koningin Máxima regelmatig de BIS bijeenkomsten bij. Zij bespreekt hoe veilige en goede toegang tot financiële diensten als een bank- of spaarrekening, verzekering, lening en digitale betaalmogelijkheden georganiseerd kan worden. Gebruik van financiële diensten vergroot de kansen op economische ontwikkeling, in het bijzonder voor vrouwen en  mensen in afgelegen landbouwgebieden en het midden- en kleinbedrijf. Mede door de samenwerking met de SSB’s hebben sinds 2011 wereldwijd 1,2 miljard meer volwassenen toegang gekregen tot financiële diensten. Nog altijd moeten 1,7 miljard volwassenen - bijna 33% -  het echter zonder stellen (Global Findex 2017). Koningin Máxima gaf in haar speech onder meer aan dat de inzet van nieuwe technologische toepassingen in financiële dienstverlening, van groot belang is om ook deze groep te laten aansluiten.

Naast Koningin Máxima houdt Benoît Coeuré, voorzitter van de Committee on Payments and Market Infrastructures van de BIS, en mede-voorzitter een inleiding. Gastheer van de bijeenkomst Agustín Carstens, general manager van de BIS, spreekt een woord van welkom.

Koningin Máxima zet zich sinds 2009 als speciale pleitbezorger voor de VN wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen, met inbegrip van lage inkomensgroepen en kleine- en middelgrote bedrijven, toegankelijk te maken en hiermee hun kansen op economische en sociale ontwikkeling te vergroten. Sinds 2011 is zij erevoorzitter van het Mondiale Platform voor Inclusieve Financiering (GPFI) van de G20.  

RVD, nr. 125