Koning bezoekt Taal Doet Meer, winnaar Appeltje van Oranje 2019

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander brengt op dinsdagochtend 2 juli een bezoek aan Taal Doet Meer. De vrijwilligersorganisatie is één van de winnaars van een Appeltje van Oranje, de prijs van het Oranje Fonds voor succesvolle sociale initiatieven. Taal Doet Meer zorgt met meer dan 1.000 vrijwilligers en een klein team van beroepskrachten ervoor dat Utrechters die Nederlands niet als moedertaal hebben, kunnen meedoen in de Utrechtse samenleving.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Oranje Fonds / Bart Homburg
Koning Willem-Alexander brengt een bezoek aan Taal Doet Meer.

Koning Willem-Alexander spreekt met onder meer medewerkers, vrijwilligers en partners van Taal Doet Meer over het belang van taal bij onderwijs en opvoeding, maar ook wat de organisatie op dit gebied voor hen betekent. Vrijwilligers hebben daarbij aandacht voor het hele gezin, van jong tot oud. Zo is de een taalcoach van een volwassene, de ander mentor van een brugklasser en weer een ander leest voor in een gezin. Taal Doet Meer werkt hiervoor samen met de gemeente, scholen, migrantenorganisaties en consultatiebureaus.

Aansluitend is de Koning aanwezig bij een ‘Eigen Kracht’ lunch die in het teken staat van taal en werk. Hier staat, naast de Nederlandse taal, het koppelen van deelnemers aan vrijwillige coaches en partnerbedrijven centraal. De netwerklunch verbindt mensen en helpt deelnemers bij hun zoektocht naar een opleiding, werkervaringsplek of (vrijwilligers)werk met participatie als doel, zodat zij op eigen kracht verder kunnen.

Het Oranje Fonds kent de Appeltjes van Oranje jaarlijks toe aan organisaties die een groot verschil maken voor mensen in onze samenleving. Ieder jaar draaien de prijzen om een ander thema. In 2019 is dit De kracht van samen; Vrijwilligers doen mee(r)!. Dat betekent dat de genomineerden allemaal op een buitengewone manier vrijwilligers mobiliseren en enthousiast houden om zo anderen te helpen. Tijdens de uitreiking van de Appeltjes in mei 2019 op Paleis Noordeinde benadrukte Koningin Máxima in haar toespraak de enorme diversiteit aan vrijwilligers bij Taal Doet Meer (RVD-persbericht, nr. 91).

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het fonds zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

RVD, nr. 138