Nieuwe directeur Kabinet van de Koning

Christoffer Jonker wordt per 1 augustus 2019 benoemd tot directeur van het Kabinet van de Koning. Hij volgt Chris Breedveld op, die dan aantreedt in zijn functie van Grootmeester van het Huis van Zijne Majesteit de Koning.

Mr. C (Christoffer) Jonker begon zijn loopbaan bij de griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en werkte vervolgens in diverse functies bij het ministerie van Buitenlandse  Zaken. Hij is sinds 2017 directeur internationale aangelegenheden en operaties bij het ministerie van Defensie.

Het Kabinet van de Koning geeft ambtelijke ondersteuning aan het staatshoofd bij diens staatsrechtelijke taken en is de schakel tussen de Koning en ministers. De minister-president draagt de ministeriële verantwoordelijkheid voor het Kabinet van de Koning.