Start viering 75 jaar vrijheid in Terneuzen

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima en minister-president Rutte vieren zaterdagmiddag 31 augustus in Terneuzen het begin van 75 jaar vrijheid in Nederland. Ook minister Bijleveld van Defensie en verantwoordelijk staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn aanwezig.

Tijdens de viering in Terneuzen is er daarnaast speciale aandacht voor de bevrijding van Zuid-Nederland en de Slag om de Schelde. Veteranen van landen die hier destijds bij betrokken waren, zijn aanwezig. Er is eerst een kort programma in het Scheldetheater waar minister-president Rutte een toespraak houdt. Vervolgens vindt buiten de officiële start van 75 jaar vrijheid plaats. Koning Willem-Alexander opent het jubileumjaar door aan de Schelde een belboei te luiden. Aansluitend is er een vloot- en vliegparade.

Voor de feestelijkheden zijn ook vertegenwoordigers uitgenodigd van de landen die betrokken waren bij de bevrijding van Nederland. Kort voor 31 augustus zal bekend worden welke internationale gasten in Terneuzen aanwezig zullen zijn.  

In 2019 en 2020 vieren en herdenken we dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd en dat we sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in vrijheid leven. Met een reeks festiviteiten worden de niet vanzelfsprekende waarden als vrijheid, recht, democratie en internationale samenwerking onderstreept. Leden van het Koninklijk Huis en leden van het kabinet zullen diverse van deze evenementen bijwonen.

RVD, nr. 179