Koning, Koningin en minister-president bij 74e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima en minister-president Rutte nemen deel aan 74e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) die van dinsdag 24 tot en met vrijdag 27 september in New York wordt gehouden. De Koning leidt de delegatie van het Koninkrijk der Nederlanden en houdt dinsdag 24 september een toespraak tijdens het algemeen debat (general debate) van de AVVN. In 2015 sprak de Koning de VN ook toe tijdens de 70e Algemene Vergadering.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP
Koning Willem-Alexander houdt een toespraak tijdens het algemeen debat van de 74e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

De Koninkrijksdelegatie bestaat verder uit minister-president Wever-Croes van Aruba, minister-president Rhuggenaath van Curaçao en minister-president Marlin-Romeo van Sint Maarten. Ook minister Blok van Buitenlandse Zaken, minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, minister Bruins voor Medische Zorg en Sport en de Arubaanse minister Lampe van Onderwijs, Wetenschappen en Duurzame Ontwikkeling sluiten aan.

De Koning gaat in zijn toespraak op dinsdag 24 september onder meer in op het belang van multilaterale samenwerking tussen de VN-lidstaten ten behoeve van vrede, recht en ontwikkeling. Ook gaat hij in op het belang van gezamenlijke actie in het licht van klimaatverandering.
Koningin Máxima is ook bij de AVVN in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Het is dit jaar 10 jaar geleden dat zij werd benoemd als UNSGSA. In deze functie zet zij zich wereldwijd in om de toegang tot financiële diensten te verbeteren. Hiermee hebben mensen meer kans op economische en sociale ontwikkeling. Ter gelegenheid van dit jubileumjaar wordt er op woensdag 25 september bij de VN een evenement georganiseerd, Financial Inclusion for Development: Building on 10 Years of Progress. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, is één van de sprekers.Het programma van de leden van de Koninkrijksdelegatie voorziet in tal van evenementen, gesprekken en bilaterale ontmoetingen, waaronder met de VN secretaris-generaal. Hieronder een kort overzicht van de meest opvallende activiteiten per bewindspersoon.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Koen van Weel
Koning Willem-Alexander spreekt tijdens een bijeenkomst over de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelen zijn in 2015 door de VN-lidstaten vastgesteld voor de nieuwe wereldwijde ontwikkelingsagenda om een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

Minister-president Rutte

Minister-president Rutte is op maandag 23 en dinsdag 24 september in New York. Hij spreekt maandag voorafgaand aan de officiële opening van de AVVN bij de Climate Summit. Dit is een vervolg op de afspraken van het Parijs Akkoord. In de avond neemt hij bij de Atlantic Council de Global Citizen Award in ontvangst. De minister-president ontvangt deze prijs vanwege zijn bijdrage aan het versterken van de trans-Atlantische relaties. Naast Rutte krijgen ook de Chileense president Piñera, televisiemaker Brian Grazer en muzikant will.i.am een award. De minister-president lanceert op dinsdag 24 september samen met minister Van Nieuwenhuizen het ‘Jaar van Actie’ van de Global Commission on Adaptation om de wereldwijde klimaatadaptatie te versnellen. Dit is in aanloop naar de klimaattop in Chili eind dit jaar en de internationale Climate Adaptation Summit die op 22 oktober 2020 in Nederland plaatsvindt. Tijdens de AVVN is er op dinsdag ook een overleg met de secretaris-generaal van de VN. Daarnaast voert de minister-president en marge van de vergadering bilateraal overleg met verschillende regeringsleiders.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
Koning Willem-Alexander leidt de Koninkrijksdelegatie tijdens de 74e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Minister-presidenten Caribisch deel van het Koninkrijk

De minister-presidenten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zullen tijdens hun verblijf met hun collega’s spreken over onder andere de specifieke uitdagingen voor kleine eilandstaten (SIDS), zoals hun kwetsbaarheid voor externe krachten en natuurrampen. De Caribische Landen van het Koninkrijk zetten zich tijdens de AVVN in om transnationale SIDS-problematiek wereldwijd kenbaar te maken en nieuwe samenwerkingsverbanden te identificeren.

Minister-president Wever-Croes van Aruba organiseert een bijeenkomst over de implementatie van SDG 16+ in SIDS. Het doel is om een samenwerking met andere SIDS en VN-organisaties te realiseren op het gebied van corruptiebestrijding en versterking van transparante instituties, waar ze het ook over zal hebben tijdens haar interventie over Progress, Gaps and Challenges tijdens de High Level review of the Samoa Pathway.   

Minister-president Rhuggenaath van Curaçao zet zich samen met zijn collega’s uit Aruba en Sint Maarten in tijdens de High-Level Review of the SAMOA Pathway voor duurzame ontwikkeling in kleine eilandstaten.

Minister-president Romeo-Marlin van Sint Maarten spreekt tijdens een bijeenkomst van het Clinton Global Initiative Action Network over het versterken van economieën, het stimuleren van investeringen en het vergroten van de weerbaarheid tegen de gevolgen van klimaatverandering in de Caribische regio.

Minister Blok

Minister Blok van Buitenlandse Zaken is van maandag 23 september tot en met vrijdag 27 september in New York. Hij zal daar veel collega's spreken over internationale zaken, zoals cyberveiligheid, mensenrechten en gerechtigheid. In het bijzonder organiseert minister Blok donderdag 26 september samen met zijn Irakese ambtsgenoot, minister Mohamad A. Alhakim, een ministeriële bijeenkomst over het verantwoordelijk houden van ISIS voor de gruwelijke misdrijven die zijn gepleegd. Daarnaast zal minister Blok voor de laatste keer als co-voorzitter de ministeriële bijeenkomst van Global Counter Terrorism Forum leiden. Canada neemt de Nederlandse stoel over. Ook vraagt minister Blok deze week onder andere aandacht voor het aanpakken van slavernij en mensenhandel in samenwerking met Liechtenstein, Australië en de financiële sector.

Minister Kaag

Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is van zondag 22 tot en met donderdag 26 september in New York. Ze neemt onder meer deel aan de Climate Action Summit en organiseert een bijeenkomst over het NDC-Partnerschap. Dit platform, waar Nederland samen met Costa Rica voorzitter van is, steunt ontwikkelingslanden in hun nationale klimaatambities. Nederland wil hiermee andere landen stimuleren om klimaatactie te versnellen en hun ambities te verhogen. Om ook jongeren de kans te geven input te leveren voor de wereldwijde klimaatplannen zal een Nederlandse scholier meereizen naar New York.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
V.l.n.r. Minister Kaag, minister Blok, minister-president Marlin-Romeo, Koningin Máxima, Koning Willem-Alexander, VN-secretaris generaal António Guterres, minister-president Wever-Croes, minister-president Rutte, minister-president Rhuggenaath en permanent vertegenwoordiger bij de VN Karel van Oosterom.

Minister Van Nieuwenhuizen

Op dinsdagochtend 24 september spreekt minister Van Nieuwenhuizen bij het startevenement van het actiejaar van de Global Commission on Adaptation. Deze commissie is vorig jaar op initiatief van Nederland gestart onder voorzitterschap van Ban Ki-Moon, Kristalina Georgieva en Bill Gates. Met het rapport dat de Commission op 10 september presenteert, worden in het actiejaar landen en regio’s overtuigd zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Een dag eerder,  maandag 23 september, is Van Nieuwenhuizen in Miami, waar ze samen met burgemeester Suarez het Global Center on Adaptation in Miami opent. Dit gaat als regiokantoor opereren voor de Global Center kantoren in Rotterdam en Groningen.

Minister Bruins

Minister Bruins woont maandag 23 september de Universal Health Coverage Summit bij. Hier zal hij aandacht vragen voor de hoge prijzen van geneesmiddelen en de samenwerking zoeken met andere landen in prijsonderhandelingen met farmaceuten. Daarnaast heeft hij bilaterale overleggen met buitenlandse collega’s over antibioticaresistentie. Deze neemt wereldwijd toe en vormt een gevaar voor de volksgezondheid. Nederland heeft internationaal een voortrekkersrol in de bestrijding ervan. Ten slotte bezoekt minister Bruins en marge van de VN-vergadering Nederlandse artsen die werken in New York. 

RVD, nr. 207