Mededeling van het Kabinet van de Koning

Tijdens het herstel van een medische ingreep bij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en viceminister-president drs. K.H. Ollongren is een complicatie gebleken waarvoor behandeling nodig is. Daarom zal Zijne Majesteit de Koning, op voordracht van de minister-president, vandaag, 1 november 2019 de volgende handelingen verrichten.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rotapool / Patrick van Katwijk
Drs. R.W. Knops wordt ten overstaan van de Koning beëdigd tot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Drs. S. van Veldhoven-van der Meer wordt beëdigd tot minister voor Milieu en Wonen.

De Koning zal minister Ollongren, voor de duur dat zij niet in staat is haar taak als minister uit te oefenen, ontheffen van de leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de hoedanigheid van viceminister-president.

De Koning zal vervolgens drs. R.W. Knops op de meest eervolle wijze ontslag verlenen als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en met ingang van vandaag benoemen tot minister en hem belasten met de leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tevens zal de Koning op de meest eervolle wijze ontslag verlenen aan drs. S. van Veldhoven-van der Meer als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Zij zal met ingang van vandaag worden benoemd tot minister voor Milieu en Wonen.

De ministers Knops en Van Veldhoven-van der Meer zullen vanmiddag ten overstaan van de Koning op Paleis Huis ten Bosch worden beëdigd.

Daarnaast zal de Koning de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, drs. W. Koolmees, belasten met de hoedanigheid van viceminister-president en de minister van Defensie, drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, tevens benoemen tot minister zonder portefeuille en haar in deze hoedanigheid belasten met de aangelegenheden betreffende de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.