Prinses Margriet aanwezig bij Internationale Rode Kruis-bijeenkomst in Genève

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden is maandag 9 december 2019 in Genève aanwezig bij een bijeenkomst in het kader van de 33e internationale conferentie van Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen. Zij spreekt die dag met een aantal partijen over rampenvoorbereiding en rampenpreventie. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het naar de Prinses vernoemde Rode Kruis Prinses Margriet Fonds, dat zich inzet voor het verminderen van de impact van natuurgeweld op kwetsbare gemeenschappen. Prinses Margriet is erevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis.

De internationale conferentie van het Rode Kruis vindt eens in de vier jaar plaats en staat dit jaar in het teken van opkomende humanitaire kwesties die verband houden met onder meer de psychische gezondheid van mensen in conflictsituaties, de effecten van klimaatverandering, de bestrijding van epidemieën en pandemieën en nieuwe technologieën. Aan deze conferentie nemen, naast alle 190 Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen in de wereld, ook alle 195 staten deel die de Conventie van Genève hebben ondertekend. Dit jaar wordt het 70-jarig bestaan van het Vierde Protocol van de Geneefse Conventie gevierd, waarin de bescherming van burgers in oorlogssituaties is geregeld. Ook viert de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maan verenigingen (IFRC) dit jaar haar honderdjarig bestaan.
 
De internationale conferentie van het Rode Kruis in Genève vindt plaats van 9 tot en met 12 december 2019.