Benoeming tijdelijk minister voor Medische Zorg

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Zijne Majesteit de Koning zal, op voordracht van de minister-president, drs. M.J. van Rijn vrijdag 20 maart 2020 benoemen tot tijdelijk minister zonder portefeuille, belast met de aangelegenheden voor Medische Zorg.  De minister voor Medische Zorg wordt maandag 23 maart 2020 op Huis ten Bosch ontvangen en ten overstaan van de Koning beëdigd.

RVD nr. 55

Beeld: ©Rotapool / Mischa Schoemaker
Beëdiging van drs. M.J. van Rijn.