Koningin Máxima houdt toespraak bij online platformbijeenkomst over financiële kwetsbaarheid

Hare Majesteit Koningin Máxima houdt dinsdagochtend 26 mei een digitale toespraak bij de online platformbijeenkomst ‘#Financieelkwetsbaar in een (nieuwe) economische werkelijkheid’.

Deze interactieve editie van de jaarlijkse bijeenkomst van platform Wijzer in geldzaken is voor professionals in de financiële sector en het maatschappelijk werkveld. Vanwege de economische impact van de coronapandemie hebben de thema’s ‘financiële kwetsbaarheid’ en ‘financiële weerbaarheid’ er een dimensie bij gekregen.  

Aandacht voor financieel kwetsbare groepen is één van de prioriteiten uit de ‘Koers Wijzer in geldzaken 2019’ van het platform. Om meer inzicht te krijgen in de mensen om wie het gaat, heeft Wijzer in geldzaken door het Nibud begin 2020 een literatuurstudie laten uitvoeren en deskundigen geïnterviewd. De resultaten van dit onderzoek worden tijdens de online bijeenkomst gepresenteerd door Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud. Inzicht in de situatie van financieel kwetsbare mensen draagt bij aan adequate ondersteuning en hulpverlening. Vanwege de coronacrisis krijgt naar verwachting het grootste deel van de Nederlanders in meer of mindere mate te maken met negatieve veranderingen in hun financiële positie. Mensen die al financieel kwetsbaar zijn, lopen een groter risico.

Koningin Máxima gaat in haar toespraak onder meer in op het belang van financiële weerbaarheid en hoe mensen geholpen kunnen worden die op te bouwen. Daarnaast leveren de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, ervaringsdeskundigen en experts uit het werkveld een bijdrage. Het doel van de online bijeenkomst is het delen van kennis en het geven van handvatten aan professionals om  financieel kwetsbare mensen beter te kunnen ondersteunen.

Koningin Máxima is erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt zij aandacht voor financiële educatie en verstandig omgaan met geld. In het platform werken partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en voorlichtings- en consumentenorganisaties samen aan het bevorderen van financiële fitheid in Nederland. Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën.

RVD, nr. 87