Koningin Máxima bij jubileumcongres Sociaal-Economische Raad

Hare Majesteit Koningin Máxima is donderdagmiddag 1 oktober aanwezig bij het jubileumcongres ‘70 jaar SER: Verbinding in samenleving’ in Den Haag. Het congres wordt georganiseerd ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Sociaal-Economische Raad.

Tijdens het congres spreekt SER-voorzitter Mariëtte Hamer met gasten uit de politiek, de overheid en de wetenschap over de rol van de SER en de overlegeconomie in een veranderende samenleving. Het SER-Jongerenplatform levert een bijdrage aan het congres over het doorgeven van de wereld aan volgende generaties.    

De SER is een adviesorgaan waarin ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen samenwerken. De SER adviseert de regering en het parlement over het sociaal-economisch beleid en faciliteert akkoorden en convenanten. Daarnaast voert de SER bestuurlijke taken uit om bijvoorbeeld medezeggenschap te bevorderen. De raad is in 1950 bij wet opgericht.

RVD, nr. 167