Koning bezoekt Tijd voor Krijt in Week tegen Eenzaamheid

Zijne Majesteit de Koning heeft maandagmiddag 5 oktober in activiteitencentrum Dwars in Leiderdorp een bezoek gebracht aan het initiatief Tijd voor Krijt. Het bezoek stond in het teken van de Week tegen Eenzaamheid, die van 1 tot en met 8 oktober met activiteiten in heel Nederland eenzaamheid onder de aandacht brengt.

Meer dan de helft van de 75-plussers in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. Dat zijn 700.000 ouderen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil in het kader van het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ aandacht vragen voor dit sociaal isolement onder ouderen. Het ministerie heeft daarnaast de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid opgericht, waarbij 130 bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen de handen ineen hebben geslagen om eenzaamheid onder ouderen te verminderen.

Tijd voor Krijt, deelnemer aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB), waarbij biljarten wordt ingezet om mensen vanaf 55 jaar met elkaar in contact te brengen. Het wil op laagdrempelige wijze ouderen uit hun isolement halen, hun eenzaamheid bespreekbaar maken en hun vitaliteit bevorderen. Tijd voor Krijt is ontstaan in samenwerking met De Derde Helft, een project binnen het Oldstars-programma van het Nationaal Ouderenfonds. Het fonds zet zich hiermee in voor een ouderenvriendelijke sportomgeving en een sociaal actieve leefwereld voor ouderen.

De Koning ging in het activiteitencentrum in gesprek met vertegenwoordigers van de KNBB, VWS, het Nationaal Ouderenfonds en De Derde Helft over verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden die op touw zijn gezet om eenzaamheid onder ouderen op te sporen en tegen te gaan. Naderhand sprak Koning Willem-Alexander aan de biljarttafel met enkele ouderen over hun deelname aan Tijd voor Krijt, het taboe op eenzaamheid en hun omgang met en tegengaan van sociaal isolement.

Tijdens het bezoek werden de huidige algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.

RVD, nr. 187