Koning beëdigt president Hoge Raad en staatsraden in buitengewone dienst

Zijne Majesteit de Koning heeft vanmorgen op Paleis Noordeinde mevrouw prof. mr. drs. G. (Dineke) de Groot beëdigd tot president bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Tevens heeft de Koning mevrouw De Groot en mevrouw mr. drs. J.C. (Judith) Boeree beiden beëdigd tot staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

RVD, nr. 189