Virtueel werkbezoek Koningin Máxima aan overslagbedrijf Hutchison Ports ECT voor Pensioen3daagse

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagochtend 3 november online met medewerkers en pensioenuitvoerders van containeroverslagbedrijf Hutchison Ports ECT in Rotterdam gesproken over pensioenzaken. Het  gesprek vond plaats in het kader van de 10e editie van de Pensioen3daagse.

Koningin Máxima sprak met zowel oudere als jongere medewerkers van ECT over het belang van inzicht in hun pensioenopbouw. Ook bespraken zij  de gevolgen voor het pensioen als er zich grote veranderingen voordoen in de persoonlijke levenssfeer, bijvoorbeeld een echtscheiding of het overlijden van een partner. Vertegenwoordigers van de pensioenuitvoerders  legden online uit hoe zij de ECT deelnemers informeren over de stand van zaken van hun pensioen en hoe zij hen voorbereiden op de financiële situatie na de pensionering.  

De Pensioen3daagse is een initiatief van platform Wijzer in geldzaken. Van 3 tot en met 5 november worden in het hele land activiteiten georganiseerd om werknemers, ZZP’ers en consumenten  te informeren over het belang van de opbouw van een pensioen en inzicht in de pensioensituatie. Vanwege de coronacrisis ligt de focus dit jaar met name op online activiteiten zoals digitale pensioenspreekuren en voorlichting op de werkvloer via webinars. Ook zijn pensioenverzekeraars, banken en financieel adviseurs digitaal beschikbaar voor vragen. Via een landelijke campagne worden mensen opgeroepen om zich te verdiepen in hun pensioensituatie, bijvoorbeeld met behulp van online instrumenten als Mijnpensioenoverzicht.nl.

Koningin Máxima is sinds 2010 erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken dat aandacht vraagt voor financiële educatie en het verstandig omgaan met geld. Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om Nederland financieel fitter te maken.

RVD, nr. 207