Koninklijk Paar ontvangt vertegenwoordiging van de drie planbureaus

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima hebben woensdagmiddag 4 november gesproken met het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De ontvangst van de vertegenwoordiging van de drie planbureaus vond plaats op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spraken met de planbureaus over onder meer de economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten die de welvaart en het welzijn van mensen in Nederland bepalen. Ook bespraken zij recente onderzoeken over de gevolgen van de coronacrisis voor scholing, werk, armoede en klimaat. Hiernaast is gesproken over trends in de economie als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, waaronder de toenemende ongelijkheid en versnelling in de groei van digitalisering en over brede welvaart als uitgangspunt voor herstelbeleid na corona.

Tijdens de ontvangst zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

RVD, nr. 208