Koningin Máxima in gesprek met deelnemers Nibud-training

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagochtend 12 november online gesproken met medewerkers van financiële instellingen die bij het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) de training ‘helpen met geldzaken’ hebben gevolgd. De training geeft handvatten voor vroegtijdige signalering van financiële problemen zodat de medewerkers mensen in hun directe omgeving hulp kunnen bieden. Het Nibud verwacht dat het aantal huishoudens met financiële problemen zal toenemen vanwege de coronacrisis.

Koningin Máxima luisterde mee met het interactieve slotwebinar waarin de acht online lessen werden geëvalueerd. In deze lessen kwamen thema’s als financiële sensitiviteit, het ontstaan en herkennen van geldproblemen en een probleemgerichte aanpak aan de orde. De training bestaat al vijf jaar en was in eerste instantie bestemd voor vrijwilligersorganisaties die mensen met schulden ondersteunen. Vanwege de coronacrisis heeft Aegon het initiatief genomen om ook de eigen medewerkers te trainen. Enerzijds om vrijwilligers te werven voor financiële educatie en hulp bij schuldenproblematiek, anderzijds om hun sensitiviteit op het terrein van vroegsignalering te verhogen. Inmiddels hebben 4500 medewerkers van verzekeringsinstellingen en banken de digitale training gevolgd.

Volgens het Nibud hebben momenteel bijna twee op de vijf huishoudens moeite om financieel rond te komen. Verder verwacht één op de drie huishoudens het komende jaar grote betalingsproblemen. De ervaring leert dat er gemiddeld vijf jaar zit tussen het ontstaan van de eerste schulden en de uiteindelijke gang naar de schuldhulpverlening als deze schulden problematisch worden. 

Koningin Máxima ontving op 13 oktober op Paleis Noordeinde een kleine groep betrokkenen bij het pact ‘Naar een schuldenzorgvrij Nederland’. De bijeenkomst was door andere genodigden te volgen als webinar. Tijdens de bijeenkomst spraken onder meer vertegenwoordigers van banken en verzekeraars over het belang van vroegtijdige signalering van schulden en een gerichte aanpak.

RVD, nr. 215