Koningin Máxima houdt virtuele toespraak bij webinar FAO in Rome

Hare Majesteit Koningin Máxima houdt woensdagochtend 25 november als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA) online een toespraak bij het webinar ‘Urgent call for agri-food systems transformation to achieve healthy diets for all’ van de Food and Agriculture Organization (FAO) in Rome.

Koningin Máxima benadrukt het belang van goede toegang tot en veilig gebruik van digitale financiële diensten voor duurzame ontwikkeling van kleine boerenbedrijven in ontwikkelingslanden. Circa 270 miljoen kleine boeren in Latijns Amerika, sub-Sahara Afrika het zuiden en Zuidoosten van Azië zijn afhankelijk van de inkomsten uit hun voedselproductie. Die productie levert een significante bijdrage aan de mondiale voedselbehoefte, aldus de Wereld Bank Groep. Het merendeel van deze boeren heeft beperkte toegang tot financiële diensten. Zij wonen vaak in afgelegen gebieden met weinig bankfaciliteiten en slechte telecomverbindingen. Daarnaast hebben deze boeren weinig kennis van financiële producten die bijdragen aan de groei van hun bedrijf, zoals een lening voor de aanschaf van hoogwaardig zaaigoed of voor investering in betere irrigatiesystemen. Ook kunnen zij zich niet verzekeren tegen de gevolgen van extreme weersomstandigheden of veilig sparen om tegenslagen op te kunnen vangen.

De coronacrisis heeft grote impact op de kleine boerenbedrijven. De transportmogelijkheden van de landbouwproducten zijn beperkt wat effect heeft op de afzetmarkten. Daarnaast zijn er minder inkomsten van gezinsleden die in de stad werken, geld sturen en nu hun baan zijn kwijt geraakt. Als gevolg worden kleinschalige boeren, met name vrouwen, geconfronteerd met onregelmatige inkomsten, voedselonzekerheid en toenemende armoede. Medio juni presenteerde de werkgroep ‘landbouwfinanciering’ van het International Trade Initiative, de Consultative Group to Assist the Poor en het kantoor van de UNSGSA het rapport Sowing the Seeds of Innovation for Smallholder Finance. Hierin worden bedrijven, financiële instellingen en beleidsmakers geadviseerd om samen te werken aan innovatieve financiële diensten voor kleine boeren, mede door het integreren van data en technologische oplossingen.

De openingssessie wordt ingeleid door de directeur-generaal van de FAO, QU Dongyu.

RVD, nr. 234