Koning spreekt met geestelijk verzorgers

Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagmiddag 3 december online gesproken met vertegenwoordigers van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ) over hun werk en de impact van de coronapandemie.

Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, steun en advies aan mensen met vragen over zingeving, ethiek en spiritualiteit. Onafhankelijk van geloofsovertuiging en levensfilosofie helpen geestelijk verzorgers mensen in situaties van leven en dood, bij afscheid en verlies en bij levensveranderende gebeurtenissen. De geestelijk verzorgers zelf hebben diverse spirituele en religieuze achtergronden en zijn onder meer actief in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg, jeugdzorg, bij de politie en steeds vaker ook bij mensen thuis. Tijdens de coronapandemie bieden zij patiënten, familieleden en nabestaanden van overleden patiënten spirituele zorg en begeleiden zij mensen die kampen met angst, onzekerheid en eenzaamheid.

Koning Willem-Alexander sprak met directeur VGVZ Robert Koorneef en vier geestelijk verzorgers over hun werk in coronatijd. Er werd ingegaan op de ondersteuning die zij bieden aan cliënten, patiënten, familieleden en zorgmedewerkers en de specifieke hulp die gevraagd en geboden wordt tijdens de coronapandemie. Daarnaast kwam onder meer de verhoogde werkdruk aan bod.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

RVD, nr. 246