Koning brengt digitaal werkbezoek aan 113 Zelfmoordpreventie

Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagochtend 14 januari 2021 een virtueel werkbezoek gebracht aan 113 Zelfmoordpreventie. De Koning sprak met onderzoekers, kwartiermakers en vrijwilligers over recente onderzoeken van 113, suïcidepreventieprogramma’s en hulpverlening. In de verschillende gesprekken werd stilgestaan bij de impact van de coronapandemie.

Met onderzoekers van 113 Zelfmoordpreventie sprak de Koning over het belang van Psychologische Autopsie, als methode om van elke suïcide in Nederland te leren. 113 streeft ernaar dat na elke suïcide een onderzoek volgt, zoals ook bij verkeersongevallen gebeurt.

Uit onderzoek, onder meer door middel van tekstanalyses in de chatservice, blijkt onder meer dat tijdens de coronapandemie mannen meer last hebben van angst en jongeren minderen zelfvertrouwen ervaren.

Aansluitend werd gesproken over de Landelijke Agenda Suïcidepreventie, waarbij 113  Zelfmoordpreventie samenwerkt met partners als ggz-instellingen, de GGD, schuld- en uitkeringsinstanties en het onderwijs. De Koning sprak met betrokkenen over het belang van suïcidepreventie in ziekenhuizen, waarbij artsen en verpleegkundigen op de eerste hulp ook aandacht hebben voor het psychisch en sociaal welzijn van mensen die een suïcidepoging hebben gedaan. Mensen die een poging hebben overleefd vormen een belangrijke risicogroep om later alsnog te overlijden door suïcide. Daarnaast kwam ook het werk van 113 Academy aan bod, die onder meer klantcontactcentra traint in suïcidepreventie, om mensen te begeleiden met schulden die zijn ontstaan tijdens de coronapandemie. 

Het werkbezoek werd afgesloten met een gesprek met hulpverleners en vrijwilligers die telefonisch en via chat mensen die hulp zoeken te woord staan. Zij vertelden de Koning over hun ervaringen, met name in de verschillen in de hulpvraag voor en tijdens de coronapandemie.

Bij de hulplijn kunnen mensen met gedachten aan zelfmoord anoniem praten of chatten met geschoolde hulpverleners, vrijwilligers en stagiairs. De organisatie biedt naast de hulplijn kosteloos anoniem therapie en doet wetenschappelijk onderzoek. Ook werkt zij samen met maatschappelijke organisaties en geeft zij scholing aan professionals. In Nederland sterven gemiddeld vijf mensen per dag aan zelfmoord. In 2020 voerde de hulplijn meer dan 113.000 telefoon- en chatgesprekken met mensen die hulp nodig hebben.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113. 

RVD, nr. 8