Videoboodschappen Koning en minister-president tijdens online uitreiking uitgestelde Four Freedoms Awards 2020

Zijne Majesteit de Koning heeft ter gelegenheid van de uitgestelde uitreiking van de Four Freedoms Awards 2020 een videoboodschap opgenomen. Minister-president Mark Rutte reikt middels een videoboodschap de International Four Freedoms Award uit aan de Verenigde Naties. Het online programma rondom de Four Freedoms Awards wordt woensdagmiddag 31 maart uitgezonden.

Dit jaar worden de Awards voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees uitgereikt aan respectievelijk Maria Ressa uit de Filipijnen, Religions for Peace International, Sander de Kramer uit Nederland en Leoluco Orlando uit Italië. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres neemt de International Four Freedoms Award voor de Verenigde Naties in ontvangst.

De Roosevelt Foundation uit Middelburg kent in samenwerking met het Amerikaanse Franklin and Eleanor Roosevelt Institute de Four Freedoms Awards toe aan organisaties en personen die een substantiële, moedige en persoonlijke bijdrage hebben geleverd aan de vrijheid in de wereld. Elke jaar worden vijf Awards toegekend. Vier aan personen of organisaties wiens inzet direct kan worden verbonden aan één van de vier vrijheden en één aan een persoon of organisatie die zijn functie, persoonlijkheid en invloed langdurig heeft aangewend in dienst van de menselijke vrijheid in al zijn facetten. De uitreiking vindt afwisselend in Middelburg en New York plaats.

De Roosevelt Foundation motiveert de toekenning van de Four Freedoms Awards 2020 als volgt:

Vrijheid van meningsuiting

De award voor de vrijheid van meningsuiting is toegekend aan mevrouw Maria Ressa uit de Filipijnen voor haar toewijzing om mensen te vertellen wat er in de wereld gebeurt en omdat zij mensenrechtenschendingen aan de kaak stelt. Zij zet zich in voor persvrijheid, eerst als onderzoeksverslaggever over terrorisme en nu als uitvoerend redacteur van de online nieuwsredactie Rappler.

Vrijheid van godsdienst

De award voor de vrijheid van godsdienst gaat naar de organisatie Religions for Peace International voor hun vastberaden inzet, de afgelopen vijftig jaar, om vrede te bevorderen en op te komen voor hen die het meest hulp behoeven. Zij zetten zich in om bruggen te bouwen tussen religieuze gemeenschappen, om wederzijds vertrouwen te vergroten, om vijandigheid in conflictgebieden te verminderen en om een platform voor gemeenschappelijke actie te bieden. 

Vrijwaring van gebrek

De award voor de vrijwaring van gebrek is toegekend aan Sander de Kramer voor zijn innovatieve manier van hulpverlening en toegewijde inzet voor minderbedeelden. In 2007 reisde hij als journalist naar Sierra Leone waar hij diep was geraakt door het leed. Samen met Hugo Borst richtte hij de Sunday Foundation op. Hun stichting biedt hulp op zogenoemde ‘vergeten plekken’ op aarde en zet projecten op om de ergste nood te lenigen: projecten van hoop.

Vrijwaring van vrees

De award voor de vrijwaring van vrees is toegekend aan de heer Leoluca Orlando, burgemeester van Palermo (Sicilië), vanwege zijn niet-aflatende toewijding om de mensenrechten in het algemeen en de humane behandeling van vluchtelingen in het bijzonder te verdedigen. Hij trad met succes en grote vastberadenheid op tegen de maffia, corruptie en de doodstraf. Sinds vele jaren is hij de meest prominente pleitbezorger van een gastvrije en menselijke benadering van immigratie in Italië en Europa.

International Four Freedoms Award

Sinds hun oprichting in 1945 zetten de Verenigde Naties zich met grote toewijding in voor internationale vrede en veiligheid, voor internationale samenwerking en voor de bevordering van het respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden. De Verenigde Naties bestaan 75 jaar en de oprichting en geschiedenis van de Verenigde Naties zijn nauw verweven met het leven van president Franklin Delano Roosevelt en zijn vrouw Eleanor. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de heer António Guterres, zal de Internationale Four Freedoms Award in ontvangst nemen.

Franklin D. Roosevelt

De Four Freedoms Awards zijn vernoemd naar de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt. Zijn voorouders zijn uit Zeeland naar de Verenigde Staten geëmigreerd. De vier vrijheden werden door Roosevelt tijdens de Tweede Wereldoorlog genoemd in een rede tot het Amerikaanse congres: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van geloof, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees. Deze vier vrijheden maken deel uit van de preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948 officieel werd aangenomen door de Verenigde Naties. Het Roosevelt Institute uit New York en de Roosevelt Foundation uit Middelburg willen, met de erkenning van de grote verdiensten van de voorvechters die voor deze grondrechten opkomen, de waarde van vrijheid benadrukken, die voor veel mensen in de wereld allerminst vanzelfsprekend of gegarandeerd is.

RVD, nr. 67