Koning spreekt online over impact coronacrisis op penitentiaire inrichtingen

Zijne Majesteit de Koning spreekt donderdagmiddag 25 maart online met medewerkers en gedetineerden over de impact van de coronacrisis op penitentiaire inrichtingen. De Koning krijgt een virtuele rondleiding door een deel van vrouwengevangenis Ter Peel in het Limburgse Evertsoord. Personeelsleden en gedetineerden nemen vanuit verschillende ruimten van het complex deel aan de gesprekken.

Na een introductie door de vestigingsdirecteur en de hoofddirecteur van de Dienst Justitiële Inrichtingen, vertellen penitentiair inrichtingswerkers en een sportinstructeur over hoe zij het afgelopen jaar hebben ervaren. Ook gaan zij in op de gevolgen van de coronamaatregelen voor de omgang met gedetineerden. Sinds de uitbraak van het coronavirus vindt bezoek aan gedetineerden op de meeste locaties plaats achter plexiglas en zijn gesprekken met bijvoorbeeld de reclassering digitaal. Vervolgens spreekt Koning Willem-Alexander met verpleegkundigen over onder andere het afnemen van coronatesten binnen de penitentiaire inrichtingen, over de verwachtingen voor het vaccineren en over psychische begeleiding in tijden van corona.

De Koning gaat met een aantal gedetineerden in gesprek over de impact van de coronamaatregelen op hun dagelijks leven in de gevangenis. Gedetineerden mogen maximaal één bezoeker per keer ontvangen, eventueel vergezeld door een kind tot 13 jaar en verlof kan alleen in uitzonderlijke situaties worden verleend. De ouder-kind activiteiten konden een tijd niet doorgaan en zijn recent weer opgestart. 
Tot slot spreekt de Koning met een vertegenwoordiging van de Commissie van Toezicht, met de vestigingsdirecteur en met de hoofddirecteur van DJI. Zij geven een toelichting op de inspanningen om alle betrokkenen veilig en humaan door de coronatijd te helpen.    

Penitentiaire Inrichting Ter Peel is de grootste vrouwengevangenis van Nederland, heeft 226 plekken en herbergt verschillende regimes. Alle vrouwen die worden opgepakt gaan eerst naar Ter Peel voor een medische check en blijven hier of worden overgeplaatst naar één van de twee andere vrouwengevangenissen in Nederland.

De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een besmetting in een penitentiaire inrichting heeft grote gevolgen voor het personeel en de gedetineerden. Om het risico op besmettingen in de inrichtingen zo klein mogelijk te houden gebeurt bezoek en verlof gecontroleerd.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

RVD, nr. 81