Koning ontvangt voorzitter Eerste Kamer en vice-president Raad van State

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Zijne Majesteit de Koning heeft heden, 7 april, op Paleis Huis ten Bosch de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, prof.dr. J.A. Bruijn en de vice-president van de Raad van State, mr. Th. C. de Graaf ontvangen. Zij bespraken, zoals gebruikelijk, met de Koning de situatie inzake de kabinetsformatie. De Koning wordt regelmatig bijgepraat over het verloop van de kabinetsformatie.

RVD, nr. 92