Reactie van Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix op het overlijden van Prins Philip

“Met groot respect gedenken wij ZKH Prins Philip. Toegewijd stelde hij zijn lange leven in dienst van het Britse volk en van zijn vele plichten en verantwoordelijkheden. Zijn levendige persoonlijkheid maakte een onuitwisbare indruk. Onze liefdevolle gevoelens van meeleven gaan uit naar Hare Majesteit Koningin Elizabeth en alle leden van de Koninklijke Familie.”