Koning ontvangt informateur

Mededeling van het Kabinet van de Koning: 

Zijne Majesteit de Koning heeft vandaag, 23 april 2021, op Paleis Huis ten Bosch informateur mr. H.D. Tjeenk Willink ontvangen. Hij heeft de Koning geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de kabinetsinformatie.    

RVD, nr. 117