Koninklijk Paar aanwezig bij Paleissymposium ‘COVID-19 vanuit verschillende perspectieven’

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima waren woensdagmiddag 2 juni gastheer en gastvrouw bij het Paleissymposium ‘COVID-19 vanuit verschillende perspectieven’. Vanwege de geldende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus vond het symposium grotendeels digitaal plaats vanuit het Koninklijk Paleis Amsterdam. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden was eveneens bij het symposium aanwezig.

Gastsprekers Mely van Malenstein, medisch historicus en huisarts, en Damiaan Denys, afdelingshoofd Psychiatrie aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, spraken in het Koninklijk Paleis Amsterdam over de historische en psychologische dimensies van pandemieën en in het bijzonder de huidige coronapandemie. Chris Whitty, Chief Medical Officer voor Engeland, en Taro Kono, minister van Staat voor Speciale Missies uit Japan en daarmee verantwoordelijk voor het COVID-19 vaccinatieprogramma in Japan, waren online aanwezig en spraken over aspecten van de coronapandemie vanuit internationaal perspectief. Daarbij werd de kennis en ervaring vanuit beide landen gedeeld, met name de strategische keuzes op het gebied van bestrijding en behandeling van het coronavirus. De bijeenkomst werd voorgezeten door Marcel Levi, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Ineke Sluiter, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
 
Tijdens de tweede helft van het symposium waren er break-out sessies met de online deelnemers, bestaande uit ruim 120 Nederlandse medici, wetenschappers, beleidsmakers, politici en journalisten op het gebied van COVID-19. Aansluitend leidden de voorzitters van het symposium een gesprek met de gastsprekers waarin vragen uit de break-out sessies werden beantwoord.
 
De Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam organiseert doorgaans twee symposia per jaar. Daarmee biedt de stichting een platform aan vooraanstaande sprekers om hun verrassende kijk op maatschappelijke vraagstukken en actuele thema’s te belichten.
 
Tijdens de bijeenkomst zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

RVD, nr. 161