Telefoongesprek Koning met informateur

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Zijne Majesteit de Koning heeft vandaag, 11 juni 2021, telefonisch contact gehad met informateur drs. M.I. Hamer. Zij heeft de Koning geïnformeerd over de voortgang van de gesprekken met betrekking tot de kabinetsinformatie.

RVD, nr. 175