Benoeming nieuwe adjudant van de Koning

Luitenant-kolonel van de Koninklijke Marechaussee Mirjam den Heijer is bij Koninklijk Besluit met ingang van 14 juni 2021 benoemd tot Adjudant van Zijne Majesteit de Koning. Luitenant-kolonel Den Heijer (1974) begon haar militaire carrière aan het Koninklijk Instituut voor de Marine, waarna zij functies vervulde zowel aan boord van diverse fregatten als aan wal. Na vervolgens een periode in het bedrijfsleven, kwam zij in dienst van de Koninklijke Marechaussee. Daar was haar meest recente functie hoofd van het Cluster Defensie en Internationale Samenwerking.

Luitenant-kolonel Den Heijer volgt Luitenant-kolonel J. (Joost) de Bruyn op, die met ingang van 1 september 2020 eervol werd ontheven van deze functie en per gelijke datum wordt benoemd tot Adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning.