Ontslag staatssecretaris van I&W

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, drs. S. van Veldhoven-van der Meer, heeft vrijdag 9 juli 2021 Zijne Majesteit de Koning verzocht haar perĀ 19 juli 2021 ontslag te verlenen als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in verband met de aanvaarding van een andere functie per 1 september 2021. De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele gewichtige diensten door de staatssecretaris aan hem en het Koninkrijk bewezen.

Zolang niet in de benoeming van een nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is voorzien, zal de minister van Infrastructuur en Waterstaat, drs. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga, de taken van de staatssecretaris overnemen.

RVD, nr. 202