Koningin Máxima opent Huis van Cultuur en Bestuur gemeente Midden-Groningen

Hare Majesteit Koningin Máxima opent woensdagmiddag 15 september in Hoogezand het Huis van Cultuur en Bestuur van de gemeente Midden-Groningen. Hierin zijn de bibliotheek, de muziekschool, theater Kielzog en het gemeentehuis ondergebracht. Het nieuwe pand is in twee fasen gebouwd. In 2016 werd het cultuurdeel gerealiseerd. In de tweede fase het gemeentehuis.

Koningin Máxima opent het nieuwe pand samen met drie basisschoolleerlingen uit Midden-Groningen. Delen van het voormalige gemeentehuis van Hoogezand-Sappemeer en theater Kielzog zijn geïntegreerd in de duurzame en aardbevingsbestendige nieuwbouw. Het Huis van Cultuur en Bestuur vervult een centrumfunctie voor alle inwoners die na de herindeling van 2018 deel uitmaken van de nieuwe gemeente.

Na de opening wordt Koningin Máxima rondgeleid door burgemeester Hoogendoorn. In de bibliotheek spreekt zij met medewerkers en vrijwilligers over het Taalhuis en het e-lab die in de bibliotheek gevestigd zijn. In de huiskamer van het gemeentehuis krijgt zij uitleg over het programma ‘Tijd voor de Toekomst’. Dit programma biedt extra lestijd aan basisschoolleerlingen gericht op talentontwikkeling, welzijn, gezondheid en het verminderen van achterstanden. Aansluitend bezoekt Koningin Máxima de muziekschool, theater Kielzog en de nieuwe raadzaal van het gemeentehuis. Ter afsluiting spreekt zij in het Grand Café met leden van de raadswerkgroep huisvesting, de kinderburgemeester en inwoners van Midden-Groningen over hun ervaringen met het nieuwe pand.

RVD, nr. 228