Prinses Beatrix bij jubileumviering Vrouwen van Nu

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden is dinsdagochtend 12 oktober in Apeldoorn aanwezig bij de viering van het 90-jarig jubileum van ‘Vrouwen van Nu’. Deze landelijke vereniging zet zich in voor het versterken van de kracht van individuele vrouwen, het benutten van talenten en het versterken van het vrouwelijk geluid in de samenleving.

Cheyenne Haatrecht, verkozen tot Vrouwen van Nu Verschilmaker 2021, verzorgt een lezing tijdens de jubileumviering. Haatrecht is plaatsvervangend districtschef bij de Amsterdamse politie en faciliteert dialoogsessies om thema’s bespreekbaar te maken die als taboe worden ervaren.

Prinses Beatrix woont het ochtendprogramma van de viering bij en gaat in gesprek met leden van de provinciale afdelingen van Vrouwen van Nu. Ook onthult de Prinses het jubileumkunstwerk dat is ontworpen door een student van de ArtEZ Academie voor Beeldende Kunsten en waaraan leden van de vereniging een bijdrage kunnen leveren.

Vrouwen van Nu is in 1930 opgericht als ‘Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen’. De afdelingen van de bond organiseerden maandelijks bijeenkomsten, meestal bij vrouwen thuis of in een zaaltje in het dorp. De huidige vereniging heeft verdeeld over afdelingen door het hele land 32.000 leden en organiseert maatschappelijke, culturele en sportieve activiteiten. Vrouwen van Nu verbindt vrouwen van verschillende generaties die actief zijn op het platteland en in de stad en die streven naar een duurzame samenleving met gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Prinses Beatrix is sinds 2005 beschermvrouwe van Vrouwen van Nu. 

RVD, nr. 257