Ontslag staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Minister-president Rutte heeft 25 september 2021 Zijne Majesteit de Koning verzocht aan staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, mr. drs. M.C.G. Keijzer, per direct ontslag te verlenen. De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de staatssecretaris aan hem en het Koninkrijk bewezen.

De minister van Economische Zaken en Klimaat, drs. S.A. Blok, zal de taken van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat overnemen.

RVD, nr. 274